برخی از پروژه‌های فنی و مهندسی

الف –  پروژه های خاتمه یافته در زمینه سیستمهای اعلام و اطفاء حریق دستی و خودکار در صنایع

1-     احداث شبکه آب تحت فشار آتش نشانی                                                       شرکت کارتن بهروز
2-     احداث شبکه آب تحت فشار آتش نشانی                                                        شرکت مکو(مپنا)
3-    اجرای سیستمهای اعلام حریق و نشت گاز آمونیاک                                        شرکت سازه پویش
4-    طراحی و اجراء سیستم F&G                                                                                   شرکت  معدنی صنعتی گل گهر 
5-    طراحی سیستمهای حفاظت از حریق و CCTV                                                 شرکت آریا سولار
6-    یکپارچه سازی سیستمهای حفاظت از طریق خودکار                                       شرکت معدنی صنعتی گل گهر 
7-    مشاوره ، طراحی سیستمهای حفاظت از طریق خودکار                                   شرکت کلران 
8-     طرح و اجرای لوله کشی سیستمهای حفاظت از حریق                                   نیروگاه بردسیر – شرکت  تام ایران خودرو
9-     شبکه سیلابی آب                                                                                                     شرکت سازه پویش

 

ب – پروژه های  در دست اجرا ایمنی جاری در صنایع

1-     احداث شبکه آب و کف
2-     سیستم اعلام حریق خودکار 
3-     سیستم اعلان و اطفا حریق FM-H2O
4-     مشاوره، طراحی سیستمهای ایمنی و آتش نشانی در ساختمانها

 

 

ج – پروژه های  در دست اجرا  سیستم های ایمنی و آتش نشانی در ساختمانها

1-     ساختمان برج دوقلو مخابرات                  27 طبقه
2- ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران به متراژ 125000 متر مربع در 34 طبقه 
3- ساختمان اداری-تجاری آلومینیوم تهران با زیر بنای تقریبی 30000 متر مربع در 13 طبقه
4- ساختمان اداری تحاری پارس با زیر بنای تقریبی 90000 متر مربع در 30 طبقه
5- ساختمان مسکونی تعاونی مسکن سازمان حسابرسی به زیر بنای 43000 متر مربع در 30 طبقه