برخی از پروژه های تامین کالا در زمینه وسایل آتش نشانی و حفاظت فردی

 

1-     خاموش کننده های دستی حریق                             شرکت انتقال گاز ایران                                         

2-     دستکش ایمنی نیتریل                                         شرکت ایران خودرو

3-     لباس ضد گاز Hazmat                                    شرکت پتروشیمی شیراز

4-     لباس درون آتش                                             شرکت پتروشیمی فن آوران

5-     دستگاه گاز سنج BW                                       شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس

6-     انواع وسایل حفاظت فردی                                 شرکت توزیع نیروی برق تهران                                                        

7-     شلنگ آتش نشانی                                          شرکت پتروشیمی ایلام

8-     لباس ضد Arc و عایق برق                                 شرکت پتروشیمی مارون

9-     شلنگ نازل آتش نشانی                                     شرکت حفاری شمال

10-دستگاه تنفسی                                               شرکت پلیمر کرمانشاه

11-سه پاه نجات                                                       سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

12- تشک نجات                                                       سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز

 

توضیح اینکه :

 طی سال 91 تا کنون برای متجاوز از 56 شرکت و یا موسسه تامین کالا توسط بخش بازرگانی شرکت صنایع ایمنی و اطفاء تهران شده است .