1-     ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

2-     شناسایی، نمونه‌برداری و سنجش و اندازه‌گیری تمامی آلاینده‌های محیط زیست براساس مجوز آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست کشور شماره (18-8709-0101) و انجام مصوبات دولت در ارتباط با خوداظهاری و پایش زیست محیطی واحدهای تولیدی صنعتی، خدماتی، تجاری و غیره

3-     سنجش و اندازه‌گیری پارامترهای آلاینده هوا

4-     مدیریت زیست محیطی و نظارت و پایش آن (EMP) و (EMS)

5-     طرح واجراء و نظارت، پروژه‌های مربوط به تصفیه خانه‌های بهداشتی

6-     تعیین خط مشی زیست محیطی بخشهای حرفه‌ای کشور

7-     مشاوره و طراحی پروژه‌های پالایش و حذف آلاینده‌های زیست محیطی از منابع آب، پساب، هوا و خاک

8-     مشاوره و اجراء پروژه‌های مرتبط با نحوه دفع، حمل و امحاء انواع زباله و پسماندهای جامد شهری و صنعتی