نام و نام خانوادگیسمتآخرین مدرک تحصیلیزمینه فعالیتسابقه کار مفیدرزومه
روبرت نیسانمدیرعاملفوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای ، ایمنی فنی و آتش نشانی و محیط زیست35سالRESUME NISSAN
رامئیل نیسان عضو هیئت مدیرهلیسانس معماری از آمریکاایمنی معماری 5 سال
رایان نیسانعضو هیئت مدیرهلیسانس مهندسی موادایمنی مواد2 سال  
امین غروریکارشناس ITفوق لیسانس مهندسی صنایعمشاور و متخصص در امور سخت افزار ، نرم افزار و شبکه 12 سال   Amin Ghorori
راموئل یوحناییمدیر اداری و مالیفوق لیسانس حسابداریاداری ومالی
محسن مرشدیمدیر اجراییکارشناس ایمنی صنایع
جعفر کریمی کارشناس سیستمهای اطفاء حریق خودکار لیسانس مکانیک با گرایش سیالات طراحی و اجراء سیستمهای اطفاء حریق 5 سال  
حسین یارجانی کارشناس ایمنی معماری لیسانس عمران ابنیه و ساختمان 5سال  
اعظم حیدری کارشناس ارشد معماری کارشناس ارشد معماری ایمنی معماری 8 سال  
فرشته رضاخانی مدیر بازرگانی کارشناسی ارشد زبان فارسی به غیر فارسی زبانانبازرگانی 30 سال  
الناز دودانگه کاردان بازرگانی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کاربازرگانی 8 سال
آزاده طاهری کارشناس امور اداری کاردان مدیریت اداریاداری15 سال