نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی زمینه فعالیت سابقه کار مفید رزومه
روبرت نیسان مدیرعامل فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای ، ایمنی فنی و آتش نشانی و محیط زیست 35سال RESUME NISSAN
رامئیل نیسان عضو هیئت مدیره لیسانس معماری از آمریکا ایمنی معماری 5 سال  
رایان نیسان عضو هیئت مدیره لیسانس مهندسی مواد ایمنی مواد 2 سال  
امین غروری کارشناس IT فوق لیسانس مهندسی صنایع مشاور و متخصص در امور سخت افزار ، نرم افزار و شبکه  12 سال Amin Ghorori
محمد حداد مدیر اداری و مالی فوق دیپلم حسابداری اداری ومالی 37سال HADAD
جعفر کریمی کارشناس سیستمهای اطفاء حریق خودکار لیسانس مکانیک با گرایش سیالات طراحی و اجراء سیستمهای اطفاء حریق 5 سال  
حسین یارجانی کارشناس ایمنی معماری لیسانس عمران ابنیه و ساختمان 5سال  
اعظم حیدری کارشناس ارشد معماری کارشناس ارشد معماری ایمنی معماری 8 سال  
فرشته رضاخانی مدیر بازرگانی کارشناسی ارشد زبان فارسی به غیر فارسی زبانانبازرگانی 30 سال  
الناز دودانگه کاردان بازرگانی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کاربازرگانی 8 سال
آزاده طاهری کارشناس امور اداری کاردان مدیریت اداریاداری15 سال