در راستای توسعه خدمات آموزشی در حوزه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) ، واحد آموزش شرکت صنایع ایمنی و اطفاء تهران با تکیه بر توانمندیها و تجربیات کارشناسان و متخصصین خود با بیش از 25 سال تجربه آمادگی ارائه و برگزاری دوره های گوناگون مرتبط با مباحث HSE می باشد. لازم به ذکر است تمامی دوره های آموزشی بر اساس محورهای استاندارد ISO 10015 برگزار می گردند :

الف) تعیین نیازهای آموزشی

ب) طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی

ج) مدیریت اجرایی آموزش

د) ارزشیابی نتایج آموزش برخی از خدماتی که در این واحد ارائه می گردند عبارتند از :

– انجام نیازسنجی آموزشی برای سازمان ها و واحدهای صنعتی

– تدوین و برنامه ریزی دوره های آموزشی مرتبط با نیازهای شناسایی شده

– برگزاری دوره های آموزشی به صورت عمومی و تخصصی ( تئوری ، عملی و OJT یا آموزش در حین انجام کار )

– ارزشیابی و تعیین اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده

– ارائه گواهینامه پایان دوره آموزشی معتبر تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی – برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی

– برگزاری کارگاه های آموزشی با ارائه گواهینامه معتبر

– استقرار سیستم مستندسازی آموزشی( Document Keeping) برای واحد های صنعتی و سازمان ها

– برگزاری مانورهای شرایط اضطراری